Nodarbinātības dienesta - darbinieku un viņu klientu komunikācijas uzlabošana

Darba tirgus situācija paplašinātajā Eiropas Savienībā nākotnē arvien pastiprinās nodarbinātības dienestu nepieciešamību efektīvi sadarboties ar darba meklētājiem un darba devējiem. Lai sasniegtu labākus savietojamības (atbilstības prasībām) rezultātus, nodarbinātības dienesta darbiniekiem, kas strādā ar darba meklētājiem un darba devējiem, būs jāuzlabo konsultēšanas un komunikācijas darba metodes un “jāsaprot valoda, kurā runā darba devējs”.

Galvenais projekta mērķis bija paaugstināt sapratni par personīgo zināšanu nozīmi informēšanas un konsultēšanas par brīvajām darba vietām procesā, kā arī izveidot modulāru apmācību programmu, mācību materiālus un rokasgrāmatu „Nodarbinātības dienesta darbinieku kvalitatīvas konsultēšanas un komunikācijas prasmes”.

Labour Office & Clients - ROKASGRĀMATA

Atpakaļ