Aktualitātes

LPIA biedru organizācija Biedrība „Radošās Idejas” veiksmīgi īsteno projektu „Mūsu mājas – Latvija”

Četru mēnešu laikā trešo valstu pilsoņiem ir tikušas piedāvātas vairākas izglītojošas un interaktīvas aktivitātes - latviešu valodas apmācības; atbalsta pasākumi: bērnu pieskatīšana apmācību un pasākumu laikā; lekcijas uzņēmējdarbībā, NVO darbības pamatos, namīpašumu juridiskajos jautājumos un saskarsmes psiholoģijā.

LPIA biedru organizācija Biedrība „Radošās Idejas” veiksmīgi īsteno projektu „Mūsu mājas – Latvija”

 

2014.gada martā, Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda programmas ietvaros, biedrība „Radošās Idejas” uzsāka projekta „Mūsu mājas – Latvija” (projekta Nr. IF/2012/1.a/7) īstenošanu.

Četru mēnešu laikā trešo valstu pilsoņiem ir tikušas piedāvātas vairākas izglītojošas un interaktīvas aktivitātes - latviešu valodas apmācības; atbalsta pasākumi: bērnu pieskatīšana apmācību un pasākumu laikā; lekcijas uzņēmējdarbībā, NVO darbības pamatos, namīpašumu juridiskajos jautājumos un saskarsmes psiholoģijā. Lai veicinātu trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā un sekmētu to izpratni par Latvijas tradīcijām un vērtībām, tika īstenota plaša kultūras pasākumu programma - tautas deju elementu un latviešu rotaļu mācīšanās, sveču liešana, Latvijas Etnogrāfiskā muzeja apmeklējums un Lieldienu svinēšana, interaktīvas ekskursijas Rīgā u.c. Kā vienas no interesantākajām un gaidītākajām aktivitātēm, projekta dalībnieki atzīmēja izglītojošās ekskursijas uz Latgales, Kurzemes un Zemgales novadiem.

Pēc latviešu valodas apguves kursiem, 2014.gada jūnijā valsts valodas prasmes pārbaudi kārto 120 projekta dalībnieki.

2014.gada 26. un 27.jūnijā tiek organizēti jaunatklātās Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklējumi. 2014.gada 28.jūnijā plkst. 14.30 LU Botāniskajā dārzā tiek organizēts projekta noslēguma pasākums - Puķu balle, kura ietvaros tiks apkopoti projekta ietvaros sasniegtie rezultāti, sumināti projekta dalībnieki un projekta īstenošanas personāls. Pasākuma laikā notiks arī LU Botāniskā dārza ekskursija "Iepazīsti savus draugus augus!" un radošās darbnīcas viesiem.

Pasākumu apmeklēt ir laipni aicināti arī trešo valstu valstspiederīgie, kas vēlas iegūt informāciju par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda sniegtajām iespējām. Sīkāka informācija un reģistrācija biedrības mājaslapā ww.creativeideas.lv

Projekta "Mūsu mājas - Latvija", Granta līgums Nr. IF/2012/1.a/7 īstenošanai nepieciešamo finansējumu kopējo attiecināmo izmaksu segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde no Fonda 1. aktivitātes „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 347 62. punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.

Vairāk informācijas Kultūras ministrijas mājas lapā: http://www.km.gov.lv/lv/es/finans/etvvif.html un Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm

 Publicēts 16.06.2014.

Informāciju sagatavoja:

Sanita Putniņa

Projekta vadītāja

Mob.: 28316943                                                                                                                                         

 

   

 

 

 

 

         
Atpakaļ