Aktualitātes

LPIA individuālais biedrs Igo Midrijānis piedāvā nodarbības

LPIA individuālais biedrs Igo Midrijānis piedāvā nodarbības ,,Būtiskas pārmaiņas XXI gadsimtā un pilnvērtīga attīstība” dažādām mērķgrupām (studiju apļi u.c.).


Nodarbību saturs atspoguļots Igo Midrijāņa sagatavotajā mājaslapā  www.igom67.wix.com/parmainas, kas tika atvērta 20.04.2016. LPIA pieteiktā pasākumā Rīgas NVO namā.Atpakaļ