Aktualitātes

Maksas kursi

Maksas kursi “Nenovērtētā latgaļu un latviešu valodu leksiski-semantiskā līdzība ar 4000 g.v. Indijas vēdu valodu Sanskritu”

Sadarbībā ar biedrību  "Lāngala", Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība piedāvā mācību kursu "Nenovērtētā latgaļu un latviešu valodu leksiski-semantiskā līdzība ar  4000 g.v. Indijas vēdu valodu Sanskritu".
1. Ievadlekcija. Sanskrits kā baltu valodu matrica.
2. Latviešu valodas sanskritiskā izcelsme.
3. Latviešu toponīmu un  personvārdu etimoloģijas skaidrojums caur Sanskritu.           
4. Latgaļu un Sanskrita leksikas līdzība – latgaļu valodas arhaisma un autentiskuma pierādījums.  

Kursa autors ir žurnālistikas maģistrs un valodnieks, absolvējis Latvijas universitātes Filoloģijas fakultāti. Savus pētījumus ir  publicējis grāmatās un prezentē populārzinātnisku lekciju veidā.
   Šis kurss ir orientēts uz neprofesionālu auditoriju - dažādu izglītību guvušiem cilvēkiem, kurus šādi jautājumi interesē redzesloka paplašināšanai. Bet nepieciešamības gadījumā attiecīgais lekciju materiāls var tikt papildināts un sagatavots arī profesionāļiem - valodniekiem, valodniecību studējušiem (vai studējošiem) skolotājiem, žurnālistiem u.tml.
    Lekciju cikls tiek lasīts latviešu un krievu valodās un ir piemērots attiecīgo auditoriju mentalitātei un uztverei. Maksa par kursu 15,- eur.
Lai pieteiktos uz kursiem, rakstiet uz epastu: sarmite.pilate@laea.lvAtpakaļ