ESREA - EUROPEAN SOCIETY FOR RESEARCH ON THE EDUCATION OF ADULTS

Eiropas Pieaugušo izglītības pētījumu asociācija veicina un izplata teorētiskos un praktiskos pētījumus pieaugušo izglītībā un mācīšanā visā Eiropā, izmantojot pētījumu tīklus, konferences un publikācijas. Aktīvākie asociācijas biedri atrodas lielākajā daļā Eiropas. 


http://www.esrea.org/