Eiropas Pieaugušo izglītības asociācija

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija:
 
Valsts izglītības attīstības aģentūra:


 EPALE:    Sabiedrības Integrācijas fonds  

Eiropas Savienības struktūrfondi

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai   

Latvijas Pilsoniskā alianse www.nvo.lv

Rīgas reģiona attīstības aģentūra 

Vidzemes attīstības aģentūra 

Kurzemes reģiona attīstības aģentūra 

Latgales reģiona attīstības aģentūra   
Europass centrs